Etiket: Gülay Mirzaoğlu

Bir Kahramanlık Dansı: Balıkesir Bengisi

TÜRKBİLİG 2004/ 7: 101-108 BİR KAHRAMANLIK DANSI: BALIKESİR BENGİSİ F. Gülay MİRZAOĞLU Özet : Bu çalışmada, zeybek dansları coğrafyası olarak bilinen Batı Anadolu’da yaşayan “Balıkesir Bengisi”, adlı dans icrâ düzeni, oynanışı, figürleri, ezgisi ve...

Güdüşlü’nün Çeşmesi – Bir Türkünün Yaratılış Hikayesi

Bu makalede, Aydın ili Koçarlı ilçesinin Güdüşlü köyüne âit, ‘Güdüşlü’nün Çeşmesi’ türküsünden hareketle, bir türkünün yaratılış hikâyesi bağlamında, tematik yapı, temanın yaşanan gerçeklik ile ilişkisi; yaratım-icrâ bağlamı; yaratım, icrâ bağlamı ve müzikal yapı ilişkileri...