Etiket: Bengi

Bir Kahramanlık Dansı: Balıkesir Bengisi

TÜRKBİLİG 2004/ 7: 101-108 BİR KAHRAMANLIK DANSI: BALIKESİR BENGİSİ F. Gülay MİRZAOĞLU Özet : Bu çalışmada, zeybek dansları coğrafyası olarak bilinen Batı Anadolu’da yaşayan “Balıkesir Bengisi”, adlı dans icrâ düzeni, oynanışı, figürleri, ezgisi ve...