Zeybekoloji.Com Hoş Geldiniz!

Güdüşlü’nün Çeşmesi – Bir Türkünün Yaratılış Hikayesi

Bu makalede, Aydın ili Koçarlı ilçesinin Güdüşlü köyüne âit, ‘Güdüşlü’nün Çeşmesi’ türküsünden hareketle, bir türkünün yaratılış hikâyesi bağlamında, tematik yapı, temanın yaşanan gerçeklik ile ilişkisi; yaratım-icrâ bağlamı; yaratım, icrâ bağlamı ve müzikal yapı ilişkileri araştırılacak, bu sûretle, geleneğin şekillenmesinde cinsiyet...