Zeybekoloji.Com Hoş Geldiniz!

Zeybeklerin Dağa Çıkış Nedenleri

1. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Anadolu’da halk açısından dağlar, özgürlüğü, yiğitliği, karşı koyuşu, başkaldırıyı simgeler.Bu anlamda her zaman zorda kalan, darda kalan, tutunacak dal bulamayan tüm insalar için dağlar, doğal bir çekim merkezi olmuştur. 2. Osmanlı döneminde ağır vergiler,...

Zeybekler Topluluğunun Genel Yapısı

Genel anlamda “zeybeklik coğrafyası” diyebileceğimiz Batı Anadolu’da haksızlığa boyun eğmeyen ve “yoksul yandaşı savaşçılar” olarak görülen zeybekler, baskıya, haksızlık ve zorbalığa başkaldıran, yani adaletsizliğe “hayır” diyen kişilerdir.Baskı, dizginsiz sömürü ve kuşatılmışlık içerisinde bunalma, koşulların düzeleceğine ilişkin umutların tükenmesi, insanda isyan...

Atatürk ve Türk Folkloru

Mustafa Kemal Atatürk, sadece, büyük bir asker ya da büyük bir devlet adamı değildi… O, gerçek bir dahi idi ve her konuda engin bilgilere sahip, müstesna bir kişiliğe sahipti… Askerî zaferlerin kazanılıp, ülke kurtarıldıktan sonra, yeni bir Türkiye Devleti kurulurken,...

Kuva-yı Milliye İçerisinde Zeybeklerin Yeri

Kurtuluş Savaşı olayına bakıldığında çarpıcı bir gerçeklik görülecektir. Bu da, efe ve zeybeklerin Kuva-yı Milliye’nin direnişin aktif ana gücünü oluşturdukları, Kurtuluş Savaşı’nın başlatılmasında ve kazanılmasında tarihi bir rol oynadıklarıdır. Toplumsal dalgalanmalara duyarsız kalmayan zeybekler en tehlikeli günlerde hiç çekinmeden Kuva-yı...