Bir Kahramanlık Dansı: Balıkesir Bengisi

2013-12-17 01.59.07

TÜRKBİLİG 2004/ 7: 101-108
BİR KAHRAMANLIK DANSI: BALIKESİR BENGİSİ
F. Gülay MİRZAOĞLU

Özet : Bu çalışmada, zeybek dansları coğrafyası olarak bilinen Batı Anadolu’da yaşayan “Balıkesir Bengisi”,
adlı dans icrâ düzeni, oynanışı, figürleri, ezgisi ve icrâ çalgıları bakımından incelenecek, söz konusu özellikler
açısından zeybek danslarıyla olan benzerlikler tespit edilerek Bengi ve Zeybek dansları arasındaki ilişki yapısal
ve işlevsel açıdan analiz edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Balıkesir Bengisi, Bengi, Zeybek, Zeybek Dansları, Türk Kahramanlık Dansları.

 

Devamını Oku

Sevebilirsin...